Czy w świetle RODO klub muzyczny, który organizuje cotygodniowe imprezy może zamieszczać na swojej stronie internetowej lub profilu na Facebooku zdjęcia uczestników tej imprezy? Czy do zamieszczenia takich zdjęć obligatoryjna jest indywidualna zgoda uczestnika imprezy?

 

ODPOWIEDŹ

Klub muzyczny będzie musiał uzyskać zgodę osób widocznych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku.

Na wstępie należy wskazać, że wizerunek danej osoby fizycznej należy do danych osobowych. Na podstawie wizerunku, uwiecznionego np. na zdjęciu, możliwe jest bowiem zidentyfikowanie danej osoby fizycznej (np. na podstawie cechy fizycznych, wyglądu, znaków szczególnych).

W konsekwencji powyższego przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) znajdujących się na zdjęciach wymaga istnienia podstawy do przetwarzania danych osobowych zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. W mojej ocenie taką podstawą powinna być zgoda osoby widocznej na fotografii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W efekcie klub muzyczny powinien uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych danej osoby, jeżeli chce upublicznić zdjęcia tej osoby np. na facebook-u lub stronie internetowej.

Potwierdzeniem powyższego jest art. 81 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – dalej u.p.a., który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 u.p.a. zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W świetle ostatniego z przytoczonych przepisów zezwolenia na upublicznienie nie trzeba będzie uzyskiwać w przypadku zdjęć, dokumentujących samo wydarzenie (np. zdjęcia tłumu osób). W takim przypadku osoby widoczne na zdjęciu stanowią jedynie szczegół całości, a zdjęcie było wykonane w celu udokumentowania np. imprezy, a nie poszczególnych osób widocznych na nim.

 

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621855565/czy-w-swietle-rodo-klub-muzyczny-ktory-organizuje-cotygodniowe-imprezy-moze-zamieszczac-na-swojej…