Czy wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na zewnątrz swojej posesji przez użytkownika prywatnego, musi spełnić obowiązki wynikające z RODO? Czy konieczne jest wywieszenie klauzuli informacyjnej?

W świetle art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych m.in. przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Jak wynika z motywu nr 18 do RODO jego przepisy nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową bądź handlową. Natomiast działalność osobista lub domowa może m.in. polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. RODO ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej bądź domowej.

Reasumując: w stanie faktycznym opisanym w pytaniu nie ma żadnych obowiązków na gruncie unormowań RODO, gdyż nie udostępnia on nikomu nagrań na potrzeby działalności osobistej/domowej. Samo umieszczenie zewnętrznej kamery na własnej posesji i przeglądanie oraz ewentualnie przechowywanie, przez pewien czas, nagrań z tej kamery przez Użytkownika, nie rodzi żadnych obowiązków w kontekście RODO.

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621883786/czy-w-przypadku-gdy-osoba-prywatna-wykorzystuje-monitoring-wizyjny-na-zewnatrz-swojej-posesji…