Przerzuć Odpowiedzialność ABI

Outsourcing ABI

W ramach naszej profesjonalnej usługi outsourcingu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nasi eksperci wspierają Państwa Organizację w zakresie ochrony danych osobowych.

Zyskaj wiedzę na temat zabezpieczeń pod kątem ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa lub ryzyka utraty danych.

Outsourcing ABI stanowi implementację wskazanych obszarów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych i zadań nałożonych na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zadania realizowane przez ABI obejmują takie obszary jak: plan sprawdzeń, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, szkolenia dla osób upoważnionych czy prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych.

Skorzystaj z usługi ABI

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Rodoconsulting sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Wolności, nr 38A. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@rodoconsulting.pl

Korzyści

Wśród korzyści można wymienić takie jak ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów, oszczędność czasu i kosztów, dostęp do eksperckiej wiedzy, gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Zakres

  • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej danych osobowych i doskonalenia procesów przetwarzania danych osobowych w związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie lub zmianami przepisów prawa.
  • Nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z założeń przyjętych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji wg ustalonych zasad.
  • Zgłaszanie zbiorów danych osobowych zawierających dane osobowe wrażliwe do rejestracji GIODO oraz ich aktualizacja.
  • Pomoc w kontaktach z biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.

Chcesz porozmawiać?

Zapewnij bezpieczeństwo w swojej Organizacji.

Gwarancja

Nasza usługa jest profesjonalna i kompleksowa, zaś firma bierze odpowiedzialność za działania związane z przetwarzaniem danych osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Jestem zainteresowany audytem

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Rodoconsulting sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Wolności, nr 38A. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@rodoconsulting.pl