Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych przy wykorzystaniu technologii medycznych fal mikrofalowych.

Celem projektu będzie stworzenie urządzenia do oceny przepływu krwi w naczyniach miazgi zęba (Microwave Pulp Vitality Tester). Będzie to nowy i innowacyjny produkt, po raz pierwszy wykorzystujący technologię mikrofal do oceny stanu miazgi zęba. W efekcie przeprowadzonych badań stworzone zostanie bezinwazyjne urządzenie diagnostyczne zrealizowane w postaci zaprojektowanego specjalnego układu sensora działającego w oparciu o efekt Dopplera ze zoptymalizowanym układem nadawczo-odbiorczym i z głowicą kontaktową.

Całkowita wartość projektu: 6 840 642,65 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 5 141 007,39 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Osi priorytetowej I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
  • Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”
  • Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.