Miesięczne abonamenty

SILVER

GOLD

PLATINUM

ENTERPRISE

800 zł/mie

1000 zł/mie

1 950 zł/mie

do ustalenia

Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet pełny

Pakiet enterprise

Silver

Dla firm 1-5 osób

Gold

Dla firm 5-10 osobowych

Platinum

Dla firm 10-20 osobowych

Enterprise

Rozwiązania szyte na miarę

Szkolenie podstawowe z wprowadzenia do RODO
2 osoby
4 osoby
4 osoby
Do ustalenia
Certyfikat jakości ochrony bezpieczeństwa
Przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych (adres/siedziba/oddział)
1 miejsce*
1 miejsce
1 miejsce
Do ustalenia
Przygotowanie audytu zgodności
Określenie głównych wskazań, które należy spełnić
Ustalenie zakresu obowiązków ABI/Inspektor
Ustalenie zakresu obowiązków ADO
Weryfikacja w firmie systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych
2 miejsca*
4 miejsca
4 miejsca
Do ustalenia
Co miesięczny biuletyn informacyjny
Dostęp do konsultacji telefonicznej
Wsparcia dla ABI/Inspektor
Weryfikacja stron internetowych pod względem klauzul
 
Wsparcie dla ADO
Weryfikacja stron internetowych pod względem klauzul
Implementacja/Wdrożenie RODO w organizacji
1 miejsca
1 miejsca
Do ustalenia
Poprawienie pod względem RODO umów z wykonawcami
 Do 6 umów. Każda kolejna od 150 zł
 Do 6 umów. Każda kolejna od 150 zł
 Do 10 umów. Każda kolejna od 150 zł
Do ustalenia
Outsourcing ABI/Inspektor
od 950 zł zł
Przygotowanie dokumentów do rejestracji baz w wymaganych rejestrach GIODO
Weryfikacja w firmie systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych
4 miejsca
4 miejsca
Do ustalenia
Przygotowanie polityki bezpieczeństwa
Audyt umów z podwykonawcami
2 podwykonawców
2 podwykonawców
Do ustalenia
Przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych
Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych
Badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych
Zorganizowanie szkolenia indywidualnego
(1 szkolenie na pól roku
Do ustalenia
Dedykowane usługi
Indywidualnie ustalona ilość szkoleń
Indywidualnie ustalona ilość miejsc przetwarzania danych
Indywidualnie ustalona ilość podwykonawców
Indywidualnie ustalona ilość rejestracji baz danych w GIODO

Podane ceny są cenami netto. Ceny mogą ulec zmianie po indywidualnym ustaleniu zakresu.

Porozmawiajmy o współpracy

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Rodoconsulting sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Wolności, nr 38A. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@rodoconsulting.pl