Skuteczny Audyt Zgodności

Sprawdź stopień przygotowania Twojej Organizacji

Celem Audytu jest określenie poziomu zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych z przepisami o Ochronie Danych Osobowych, regulacjami oraz obowiązującymi umowami jak również wewnętrznymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Umów się na audyt

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Rodoconsulting sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Wolności, nr 38A. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@rodoconsulting.pl

Etapy Audytu

Etap 1: Wywiady
Etap 2: Raport
Etap 3: Dokumentacja
Etap 4: Szkolenie
Etap 5: Konsultacje

Wynik Audytu

Raport który wskazuje czego brakuje w organizacji w związku z RODO, określa, miejsca przetwarzania danych osobowych,
kroki jakie organizacja musie zrealizować, aby być zgodna z RODO, sprawdza systemy informatyczne.

Chcesz porozmawiać?

Zapewnij bezpieczeństwo w swojej Organizacji.

Zakres prac

  • Badanie ankietowe poszczególnych komórek organizacyjnych
  • Ustalenie harmonogramu wizytacji
  • Wywiady z pracownikami
  • Spotkanie organizacyjne z kadrą kierowniczą – rozpoczęcie projektu
  • Wstępna analiza dokumentacji wewnętrznej opisującej charakterystykę badanej organizacji (procedury, regulacje, regulaminy, stosowane wzory umów etc.)
  • Przeprowadzenie wizytacji w obszarach biurowych
  • Uzupełnienie brakujących informacji
  • Zamknięcie audytu – opracowanie Raportu
  • Spotkanie organizacyjne z kadrą kierowniczą – zamknięcie projektu

Jestem zainteresowany audytem

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Rodoconsulting sp. z o.o., z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Wolności, nr 38A. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@rodoconsulting.pl